To zajęcia rozwijają poczucia rytmu i świadomego ruchu u dzieci, ale głównym celem tych zajęć jest dostarczanie im radości płynącej z kontaktu z muzyką. Zajęcia pozwalają im na radosne i ekspresyjne wyrażanie muzyki ruchem. Rozwijają umiejętności praktyczne: śpiewu, sprawności ruchowej, gry na instrumentach, a także pewnej umiejętności tworzenia i słuchania muzyki. Dzieci uczą się piosenek, rytmicznych wierszyków i prostych kroków tanecznych. Ćwiczą pamięć słuchową, rozwijają wrażliwość muzyczną, a także uwagę, wyobraźnię, pamięć.

Zajęcia prowadzi pani Dorotka - instruktor mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.