Celem zajęć teatralnych jest stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć oraz nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. Zajęcia teatralne zaspokajają również potrzeby natury emocjonalnej oraz wyrabiają potrzeby społeczne. Rozwijają umiejętność posługiwania się językiem literackim, bogacą czynne słownictwo dzieci i uściślają pojęcia związane z działalnością teatralną. Celem tych zajęć jest również rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.